top of page
Search
  • Writer's pictureบุญหรีด พวงหรีดกระดาษ

โลกร้อนและขยะ

ภาวะโลกร้อนและขยะนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับภาวะโลกร้อนกันก่อน

.

ภาวะโลกร้อนนั้นคืออะไร?

ภาวะโลกร้อนนั้นคือการที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นกว่าปกติ อุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทั้งรุนแรงและรวดเร็วหลายครั้งเช่น ปะการังฟอกขาวหรือฝนที่ตกไม่ตรงตามฤดูกาล

.

แล้วภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร?

มันเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มากเกินไปทำให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามายังโลกไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น แล้วก๊าซเรือนกระจกนั้นคืออะไร? มันคือก๊าซที่ไปขัดขวางการสะท้อนความร้อนของดวงอาทิตย์นั่นเอง จินตนาการง่าย ๆ ว่าเราอยู่ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง แสงแดดส่งเข้ามาในรถเกิดความร้อนแต่ความร้อนนั้นไม่สามารถระบายออกไปได้เพราะกระจกปิดอยู่ ก๊าซเรือนกระจกก็คือกระจกที่ปิดอยู่ ก๊าซสำคัญที่สร้างภาวะโลกร้อนคือก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

.

ภาวะโลกร้อนและความเกี่ยวข้องกับขยะ

เมื่อเรารู้จักภาวะโลกร้อนและสาเหตุการเกิดแล้ว ขยะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน ปกติแล้วกระบวนการกำจัดขยะนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่างคือ เผา เทกอง และฝังกลบ ในกระบวนการเผานั้นทำให้เกิดควัน ซึ่งควันนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มันจะลอยสู่บรรยากาศอย่างไม่มีการควบคุม นอกจากนี้ยังมีก๊าซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการเทกองและฝังกลบขยะ ดังนั้นยิ่งมีขยะเยอะยิ่งสร้างก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น

.

ไม่ใช่แค่เพียงกระบวนการกำจัดขยะเท่านั้นที่สร้างก๊าซเรือนกระจก มันแทรกซึมอยู่ในทุกกระบวนการ เมื่อมีขยะมากขึ้นรถขยะก็ต้องบรรทุกน้ำหนักมากขึ้นทำให้ยิ่งต้องใช้พลังงานหรือน้ำมันมากขึ้นหรือก็คือการที่ต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียมากขึ้น แน่นอนครับว่าทั่วโลกไม่ได้มีรถขยะเพียงแค่คันเดียว เพราะฉะนั้นภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเลือกใช้สินค้าที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและรีไซเคิลได้ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถช่วยโลกได้เช่นกัน

.277 views0 comments

Recent Posts

See All

สีของพวงหรีดก็สามารถสื่อความหมายให้กับผู้รับ

พวงหรีดนั้นมีมากมายหลายประเภท แต่รู้หรือไม่สีของพวงหรีดก็สามารถสื่อความหมายให้กับผู้รับได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการเลือกสีให้เหมาะกับผู้ล่วงลับ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถมอบให้เพื่อแสดงความอาลัยได้อย่า

ความเปลี่ยนแปลงของพวงหรีดในประเทศไทยจนปัจจุบัน

เริ่มแรกนั้นพวงหรีดมีต้นกำเนิดจากชาวตะวันตกซึ่งใช้ในงานมงคลและงานอวมงคลซึ่งช่วงเวลาที่เข้ามาในประเทศนั้นคาดกันว่าอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาในประเทศไทย . สมบัติ พลายน้อย

ผลกระทบของโลกร้อนที่ใกล้ตัวภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด

ไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมหรือโลกเท่านั้น แต่ภาวะโลกร้อนยังสร้างผลกระทบต่อมนุษย์ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม ด้วยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก เรามาดูกันว่าผลกระทบเหล่านั้นมีอะไรบ้าง . ความร้อนสูง ทุกท่านที่อาศัยอย

Comentarios


โพสต์: Blog2_Post
bottom of page